Telefon:
+48 42 214 44 392

Adres:
​ul. 1 Maja 31/33
90-739 Łódź
Polska

Czym jest cross-border eCommerce?

Transgraniczny handel elektroniczny definiuje się jako proces handlu online lub sprzedaży między dwoma podmiotami, firmą (sprzedawcą internetowym) i klientem (lub konsumentem), którzy mają siedzibę w różnych krajach. Dla dystrybutorów bądź producentów, którzy chcą rozszerzyć swój zasięg sprzedaży, transgraniczny handel elektroniczny jest doskonałą okazją na znaczący wzrost ilości transakcji. Prognozy wskazują, że w 2022 r. transgraniczny handel elektroniczny będzie stanowić 22% wysyłek produktów fizycznych w handlu elektronicznym (Statista).

Wzrost znaczenia handlu transgranicznego w Europie

Według Eurostatu 6% przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób w Unii Europejskiej w 2011 r. odnotowało sprzedaż e-commerce do innych krajów UE. Liczba ta wzrosła do 9% w 2020 roku.

Największym rynkiem transgranicznego e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej są Czechy. W 2020 roku 16%. przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób zgłosiło sprzedaż do innych krajów UE.

Słowenia i Rumunia doświadczyły największych zmian w tej wartości w latach 2011-2019: udział przedsiębiorstw handlujących online z innymi krajami europejskimi wzrósł odpowiednio o 7%. Można to przypisać temu, że mniejsze gospodarki dążące do wzrostu gospodarczego uwzględniają na wczesnym etapie zarówno rynki krajowe, jak i zagraniczne.

Duży wpływ na wzrost mają też zachowania konsumenckie użytkowników Internetu. Klienci coraz bardziej przekonują się do komfortu zakupów online, dostrzegając większy wybór produktów pochodzących z odległych krajów. Według eMarketer, kanały zakupów online w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowały wzrost ilości transakcji o 21,5% w 2020 r., co jest najwyższym wzrostem na świecie.

Odniesienie sukcesu w transgranicznym handlu elektronicznym zaczyna się od zapewniania optymalnych doświadczeń zakupowych dla kupujących na całym świecie. Aby uzyskać więcej informacji o tym jak rozpocząć sprzedaż na zagranicznych rynkach, skontaktuj się z nami już dziś.

pl_PLPolish